magunkrólKezdettől fogva a teljes körű jogi tanácsadásra helyezzük a hangsúlyt, ami az iroda fejlődését nagyban meghatározta és mind a mai napig jellemzi. Ez azt jelenti, hogy az adott ügy specialitásait figyelembe véve az eredmény érdekében speciális szakismerettel rendelkező közreműködőket is bevonhatunk a teljesítésbe. Irodánk angol nyelven, szakmai nyelvtudással is segíti ügyfeleit.

Ügyfeleink elvárása velünk szemben az, hogy jelentős mértékben támogassuk őket szakmai döntéseikben. Mindez nem csak magas szintű jogi szaktudást, felkészültséget, hanem a gazdasági körülmények megfelelő megértését, átlátását is megköveteli. Munkamódszerünk meghatározó elemei a csapatszellem, a személyes elhivatottság – és végül, de nem utolsó sorban – öröm a munkában és a közös sikerekben.

Minden együttműködés kezdetén teljes körű tárgyalásokat folytatunk ügyfelünkkel. Közösen vizsgáljuk meg, hogy mit kíván meg az ügy az optimális eredmény eléréséhez. Ez a módszer kiszélesíti az ügy megítélésének alapjait és biztosítja, hogy különösen munka intenzív időszakban is legyen olyan ügyvéd, aki az ügyfél rendelkezésére tud állni és számára tájékoztatást tud nyújtani.

Átfogó jogi tanácsadásunk előnyeit jelentős hazai és nemzetközi cégcsoportok, közepes vállalkozások és magánügyfelek veszik igénybe. Ügyfeleink széles körű gazdasági tevékenysége ahhoz igazodó szakmai szemléletmódot és tapasztalatot eredményez Irodánk számára is.

Az Ügyvédi Iroda elsősorban kereskedelmi-, és gazdasági joggal, ingatlanjoggal és társasági joggal foglalkozik, kiegészülve a széles skálán mozgó nemzetközi ügyfélkor üzleti tevékenységéhez kapcsolódó, egyéb jogterületekre is kiterjedő komplex jogi tanácsadással. Mindezek magukban foglalják a versenyjogot, csőd-, és felszámolási eljárásokat, munkajogot, szellemi alkotások jogát és a választott-bírósági eljárásokat, peres képviseletet.